Formandsskifte i Hurup Hallerne

Yngre kræfter skal til.

Med disse ord takkede den mangeårige formand for Hurup Hallerne Poul Bech Jørgensen af og videregav posten til den tidligere næstformand Erik Nielsen. I sit virke i Hurup Hallerne igennem næsten 20 år , hvoraf de 17 år var som formand , må man i sandhed sige at Poul Jørgensen har ydet et kæmpe arbejde for både foreninger og borgere i det sydlige Thy. Gennem tiden har Poul Jørgensen med sin store viden og engagement været en væsentlig årsag til at Hurup Hallerne er hvad den er i dag. Som tidligere kommunalbestyrelsesmedlem har han med sin store indsigt i de kommunale beslutnings og udvalgsprocesser ofte banet vejen for mange ønsker og projekter, der uden hans store engagement og vedholdenhed sikket ikke var blevet ført ud i livet. En stor tak skal derfor lyde fra alle i Hurup Hallernes bestyrelse og de mange brugere med ønsket om et langt og velfortjent otium.

 

Poul aftræd 3