Halsamarbejde

I forbindelse med haludviklingsprojektet i Thisted kommune er der for nyligt indgået et mere formaliseret samarbejde i mellem hallerne i Hurup, Vestervig, Ydby og Bedsted. Det første møde foregik i Hurup Hallerne hvor alle de deltagende bestyrelser mødte med en positiv tilgang som foreløbigt resulterede i et større samarbejde bla.  sammenkøring af arrangementskalender, udlån af diverse rekvisitter og arbejdskraft til hinandens arrangementer.

Der er aftalt løbende møder fremover hvor der arbejdes på flere områder, hvor der kan opnås et godt og konstruktivt samarbejde, der kan komme både hallerne og brugerne til gode.