Historie

Tanken om at bygge en hal i Hurup blev fremsat af nu afdøde konsulent Jens Foldager på en generalforsamling i Hurup Håndværker- og Borgerforening så tidligt som i 1951. Udvalget arbejdede i en årrække ihærdigt med planerne og kunne 14 år senere meddele, at den selvejende institution Hurup Hallen var blevet stiftet den 1. april 1965. Byggeriet af hallen startede i 1965, og blev efter en utrolig stor indsats af mange frivillige afsluttet i 1967.

Hallen blev officielt indviet den 8. april 1967. Igennem de følgende 22 år steg pladsbehovet så kraftigt, at der den 16. december 1989 etableredes en Hal B. I 2006 blev institutionen udvidet med 2 værelsesfløje med i alt 36 sengepladser og et klublokale, som blev bygget på nordsiden af Hal A.

Udover de nævnte nybyggerier har hallerne gennem årene udført renovering af køkken, toiletter, cafeteria, omklædningsrum mm., så hallerne i dag fremstår som en moderne og tidssvarende fritids- og idrætsinstitution.

Hallernes øverste myndighed er repræsentantskabet, som består af 15 medlemmer. Hallerne ledes af en bestyrelse på 7 personer, der vælges af og blandt repræsentantskabsmedlemmerne.